Politica de privacidad

Amb aquesta Política de Privadesa, JOCS, S.A. t’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectides a través d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i els nostres tractaments et confereix la normativa de protecció de dades personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

 1. La Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en endavant, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals ja la lliure circulació de les mateixes (en endavant, RGPD).

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb JOCS, S.A. a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que JOCS, S.A. ofereix amb les finalitats descrites en l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i en totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

L’únic responsable del tractament de les teves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

JOCS, SA , amb NRT A701032K i domicili social a Carrer Prat de la Creu 15-25 AD500 Andorra la Vella.

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades al qual podràs dirigir-te mitjançant el correu dpd@jocs.ad.

JOCS, S.A. no és responsable de les activitats que desenvolupin altres llocs web, fins i tot si s’hi accedeix mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. Per això et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visites), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma són:

 • La teva imatge, quan eventualment la recull les nostres càmeres de videovigilància;
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representis;
 • Els quatre últims dígits de la teva targeta de crèdit, que juntament amb l’import de la compra i el número d’operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que desitges consultar o revocar l’operació;
 • Les dades personals que sobre tu puguin aparèixer als correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web (quan no les omples tu mateix); y
 • Les cookies d’aquest lloc web sobre les quals trobaràs més informació en la nostra política de cookies.

La base que ens legitima per tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expresses quan ens les proporciones. Com sempre, pots retractar-te i retirar-nos el teu consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquell moment.

 1. Gestionar les nostres relacions de tota mena amb el proveïdor que representes.
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i factures del proveïdor que representes.

Els tractaments vinculats amb els fins a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim a contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat amb nosaltres.

La base de legitimació per a aquests tractaments és l’ interès públic en la seguretat pública, l’ interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’ una gravació, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions, protegir la integritat dels nostres treballadors, protegir els nostres béns i instal·lacions, incrementar la seguretat en el treball, agilitar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com incendis o robatoris de tercers.

La base de legitimació per als esmentats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per a ser necessàries per a l’execució de mesures precontractuals si ens les demanes, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre legítim interès a conservar el teu CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el teu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim a enriquir la informació professional dels candidats per reduir el temps que tant per tu com per nosaltres portarà el procés de selecció.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes a enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre legítim interès a atendre’t. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar regna solta a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitges, si bé igualment tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

La base que ens legitima per tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar el seu furt i retornar-les.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web, la seva utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens legitima per utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del nostre lloc web.

Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

En tractar-se de cookies no necessàries, no les utilitzarem fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-ho o retirar-nos no tindrà efecte llevat que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar cessament per millorar l’interès de la publicitat que reps.

Pots obtenir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

La base que legitima aquest tractament és l’ obligació legal disposada a l’ article 37 de la LQPD, i el nostre legítim interès a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-te.

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:

 • Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el teu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
  • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a la qual hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per utilitzar els seus serveis de reCAPTCHA i Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el teu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd. en base a l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats al RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat t’oferim i com configurar-les.
 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (cosa que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o les autoritats de salut per prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a finalitats de rastreig de contactes). Per exemple:
  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
  • Si un tercer ens demana imatges de videovigilància en base al seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís d’aquest tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’ imatges a les mínimes i indispensables per complir amb la finalitat perseguida.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessita tractar-les en el nostre nom (per exemple, serveis de processament de pagament), i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades de JOCS, S.A., aquests tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a la JOCS, S.A..

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que en cada moment ens apliquin.

JOCS, S.A. conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que els requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin en cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent-hi l’obligació de demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem les gravacions de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori ), extraurem una còpia de la part de la gravació que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.

Destruirem el teu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu pugui aparèixer als correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan bon punt el rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacte tan bon punt comprovi la seva inexactitud.

Quan no tinguem una finalitat legítima per tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o els anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de forma segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal teva.

Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d’exercir els teus drets directament davant d’ells seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, t’informem que pots instal·lar-lo al teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc..

A continuació, t’expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, serà revocable en qualsevol moment comunicant-ho, igual que qualsevol altre dret, segons s’ indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a JOCS, S.A., dirigida a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marques en el sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant la tramesa del formulari associat al dret que desitges exercir a l’ adreça de correu electrònic dpd@jocs.ad , indicant en l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si nos es posible comprobar que eres quien dices ser, te solicitaremos que, por favor, nos hagas llegar una prueba de tu identidad, y asegurarnos de esta forma de responder únicamente a la interesado o al su representante legal.

Sense embargament, i especialment si considerem que no s’ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigir-te a tal efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que aquestes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguéssim proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.

No pots facilitar-nos dades personals d’altres persones llevat que estigui justificat en relació amb els serveis que ens demanes. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar aquests tercers prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets dels quals tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en què hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’ aquestes persones.

Estem completament compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals.  Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins del possible , l’alteració de les teves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar les teves dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment els necessiten conèixer per realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació , així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si JOCS, S.A., determina que les teves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat de JOCS, S.A.), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, JOCS, S.A. t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per reflectir els eventuals canvis que es produeixin en la normativa o en els nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials,t’ho notificarem abans que estiguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta política de privadesa per saber com protegim les teves dades personals.

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-ho saber enviant-nos un correu a  dpd@jocs.ad .

Darrera actualització: 17/02/2023